Podcasts

Hoe, wanneer, waar beluisteren onze lezers podcasts? Ontdek hier enkele insights uit onze enquête.

Beluisteren onze lezers podcasts?

In december werden een aantal vragen over podcasts geïntegreerd in een enquête voor de redactie/marketing van de Weekends.

  • 37% van onze lezers luistert al eens naar een podcast maar niet echt regelmatig.
  • Hoe jonger de lezer, hoe populairder het medium is.
  • ¾ van onze podcastluisteraars doen dat om iets bij te leren.
  • Er wordt vooral geluisterd via Spotify en de website van de podcast
  • Vrouwen, meer dan mannen, luisteren vaker thuis tijdens de uitoefening van de huishoudelijke taken
  • Ideale lengte van een podcast? 15 à 30 minuten

Contacteer ons om meer te weten over de integratie van podcasts in uw mediastrategie

Facts & Figures
37%
3/4