Reclame, storend? Niet voor magazinelezers.

Reclame, storend? Niet voor magazinelezers.

Ad blockers, banner blindness, digital detox … – het wordt alsmaar moeilijker om de aandacht van uw doelpubliek te grijpen. Samen met Why5Research onderzocht Roularta of fans van verschillende media hierin een meerwaarde kunnen betekenen. Zijn fanatieke mediagebruikers aandachtiger voor uw campagnes? En uit dit zich in hun koopgedrag? Het antwoord bleek over de hele lijn ‘ja’.

Wat is een mediafan? Iemand die bepaalde media regelmatig consumeert (bv. elke ochtend de krant lezen, wekelijks een weekblad lezen …) en er veel aan heeft (bv. geïnformeerd blijven, entertainment, opinievorming …) 

Hoe verliep het onderzoek? Een grootschalige steekproef van 4.000 respondenten tussen 18 en 65 jaar oud, representatief voor de Belgische bevolking op basis van geslacht, leeftijd en regio, kreeg een vragenlijst voorgelegd waarin elk mediumtype op eenzelfde manier werd beoordeeld. Respondenten werden gerekruteerd via het online consumentenpanel Bilendi, en uitgenodigd tot het invullen van de online vragenlijst. Het veldwerk liep van eind oktober tot begin november 2022.

Learning 1 - Fans zijn het meest betrokken 

1 op 2 mediafans focussen exclusief op hun favoriete medium. Ze kijken bijvoorbeeld niet naar het nieuws terwijl ze hun lievelingstijdschrift lezen. Het zijn trouwens vooral lezers van print media die een hoge betrokkenheid tonen. Een kwestie van me-time (hun favoriete weekblad lezen) versus killing time (op Facebook scrollen)?

Learning 2 - Fans zijn aandachtiger voor advertenties

Meer betrokkenheid voor het medium vertaalt zich ook in meer aandacht voor reclame. Vergeleken met non-fans, zijn mediafans 82% aandachtiger voor advertenties. Opnieuw springen de magazinefans erbovenuit: zij zijn ontvankelijker voor reclame in álle media.

Learning 3 - Fans herinneren uw merkadvertenties het best

Meer aandacht voor uw campagnes zorgt ook voor meer ad recall. Die tendens is het sterkst bij magazinefans, met een surplus in advertentieherinnering van 39% (online) en 26% (print). Met andere woorden: magazines zijn onmisbaar in uw brand awareness campagnes.

Learning 4 - Fans staan positiever ten opzichte van reclame

Mediafans zijn niet alleen aandachtiger voor advertenties, ze staan er ook positiever tegenover. Vooral magazineadvertenties worden goed geëvalueerd: maar liefst 2 op 3 lezers ervaren reclame als niet storend. Terwijl een abrupte onderbreking van een radio- of tv-uitzending niet wordt geapprecieerd, beschouwt men magazineadvertenties als deel van de ervaring.

Learning 5 - Fans appreciëren uw merk het meest

Fans beoordelen uw campagnes dus positiever, en dat uit zich ook in hun appreciatie voor uw merk. Logischerwijze ligt de appreciatie bij magazinefans veruit het hoogst, aangezien zij uw campagnes sterk waarderen en ze zelfs als een onmisbaar deel van de leeservaring beschouwen.

Learning 6 - Fans kopen meer merken

Fans kennen uw merk dus beter en geven er het meest om, wat zich uiteraard laat voelen in het koopgedrag. Opnieuw is die neiging het hoogst bij magazinefans – zij kennen en waarderen uw merk nu eenmaal het best, geïllustreerd door een surplus van 38% in hun koopgedrag.

Fan factor: betrokkenheid + aandacht + positiviteit

Kortom: combineer betrokkenheid, aandacht en positiviteit, en u krijgt de fan factor. En de beste fans? Die vindt u onder de magazinelezers. Het loont dus zeker om magazines een volwaardige plek in uw mediamix te geven.

Bonus: de onverdeelde aandacht die u van lezers krijgt, hoeft niet duur te zijn. Zo toont een vergelijking van CPMs (de kost per 1000 advertentieweergaven) dat magazinereclame u relatief weinig kost, voor veel aandacht.

Graag eens sparren over hoe u de fan factor in het voordeel van uw campagnes kan gebruiken? Of wilt u meer info over dit onderzoek? Contacteer Mireille De Braekeleer.