#fanfactor

Na goede CIM-cijfers, een topscore voor onze titels en hun FANatieke lezers

Why5Research onderzocht de meerwaarde van fans voor verschillende mediumtypes zoals magazines, kranten, tv, radio en websites.
Gaan fans van een medium anders om met dit medium en staan ze anders tegenover advertenties die in het medium worden gebracht dan niet-fans?
Op zoek naar antwoorden op deze vragen zijn we nagegaan wat de impact is van fan zijn op de manier waarop advertenties worden gepercipieerd.
Drie parameters waren in het bijzonder belangrijk: engagement -of de mate waarin een mediaconsument exclusief bezig is met het betreffende medium-, aandacht voor advertenties in het medium, en attitudes ten opzichte van deze advertenties.

Wat blijkt?

  • Voor alle media geldt dat fans van een medium meer geneigd zijn exclusief met het medium bezig te zijn dan niet-fans, maar print blijft het medium bij uitstek dat zijn lezer weet te engageren.
  • 1 op 4 media fans zijn aandachtig tot zeer aandachtig voor reclame, en dit aandacht niveau ligt zo’n 82% hoger bij fans dan niet-fans.
  • Magazine fans hebben bovendien niet enkel meer aandacht voor reclame in hun eigen medium, maar zijn over heel de lijn aandachtiger als het op reclame aankomt.
  • 2 op 3 magazinelezers ervaart reclame als niet storend. Over de hele lijn wordt reclame in print media als minst negatief ervaren.

Combineer de drie elementen en de fan-factor is geboren. En de hoogste fan-factor, die is weggelegd voor magazine fans.

Contacteer ons voor meer info over deze studie en de resultaten.