Grafisch Nieuws

Print

Media kit

Redactionele formule

Grafisch Nieuws is één van de oudste Belgische vaktijdschriften en het belangrijkste sectorblad voor de grafische industrie in België en Luxemburg. Grafisch Nieuws volgt de technische ontwikkelingen van de grafische productieprocessen op de voet en bericht over de trends in gedrukte communicatie.

3 grote pijlers liggen aan de basis van het succes van Grafisch Nieuws:

 • de vakkundigheid
 • de onafhankelijkheid
 • de redactionele stijl

Lezerspubliek: professionals uit de grafische sector

 • Fabrikanten, invoerders en distributeurs van machines, systemen, producten, hardware en software voor de grafische industrie
 • Eigenaars en leidinggevend personeel van prepressen servicebureaus, drukkerijen, afwerkingsbedrijven en papierverwerkende bedrijven, multimediabedrijven
 • Productieverantwoordelijken van publiciteitsbureaus
 • Grafische scholen en opleidingscentra

Kerncijfers

 • Taal: Nederlands/Frans
 • Periodiciteit: 10 x per jaar 
 • Hoofdredacteur: Kurt Decat
 • Oplage: 8.000 exemplaren (dd 11/05/2017 verklaring uitgever) 

Technische info

Contacts