IPSOS Decision Makers Survey

Print

ACHTERGROND

Op aanvraag van Roularta Media en Trustmedia voerde onderzoeksbureau Ipsos een onderzoek uit naar het gebruik van businessmedia door Belgische beslissingnemers. Deze Decision Makers Survey werpt een nieuw licht op de rol, de relevantie en de toegevoegde waarde van businessmedia in België.

In het eerste deel van de studie gaat de aandacht uit naar het type businessmedia dat managers in professionele context consumeren. Daarnaast brengt deze studie het bereik van de businessmerken van de deelnemende partijen, evenals van enkele internationale businessmerken, in kaart. Hieruit kwamen ook interessante correlaties naar voren m.b.t. de grootte van ondernemingen, tijdstip van raadplegen, verantwoordelijkheden van beslissingnemer, …

RESULTATEN

Uit de bevraging van 923 Belgische beslissingnemers blijkt dat de Belgische decision makers hevige mediagebruikers (websites en print) zijn in hun professionele context. Hierbij hebben ze een duidelijke voorkeur voor nationale merken (88% bereik van nationale merken op decision makers tov 40% van internationale merken). De merken worden telkens via één favoriet platform geconsulteerd: slechts 12% van de ondervraagden bezoekt zijn favoriete nieuwsmerk crossmediaal.

Nog enkele opvallende cijfers:

  • Print media doen het goed: 73% van de ondervraagde decision makers raadpleegt kranten en/of magazines.
  • Marketing- en salesverantwoordelijken maken in professionele context het meest gebruik van verschillende kanalen (84% print, 82% social media, 40% audiovisuele merken en 94% websites).
  • Er is een duidelijk verschil in gebruik naargelang het tijdstip van de dag: businesskranten worden hoofdzakelijk ’s morgens gelezen, businessmagazines zijn eerder voor later in de dag en businesstelevisie wordt doorgaans ’s avonds bekeken.

Ontdek hier de algemene bevindingen uit de Decision Makers Survey. Wij delen graag specifiekere resultaten op aanvraag.