De Data News Salarisenquête: een blik op de resultaten

Print

Naar jaarlijkse traditie peilde Roularta Research in opdracht van Data News naar de trends inzake verloning in de ICT-sector. 422 ICT-ers namen deel aan dit onderzoek waarvan 81% loontrekkend is, 9% freelancer en 10% consultant.

Meer dan de helft werkt in een bedrijf met meer dan 500 personen. Meer dan vier op vijf bedrijven besteedt aandacht aan hun imago als werkgever, aan scholing, welzijn en de balans tussen het werk en het privé-leven. Een op vijf bedrijven hanteert een loonpolitiek volgens de eigen bedrijfsvisie, bijna 22% baseert een loonsverhoging op de persoonlijke prestaties van de werknemer en meer dan een derde voert de wettelijke overeenkomsten en indexering toe. Bijna 5% laat een loonsverhoging van het bedrijfsresultaat afhangen. 4,5% voerde een loonstop door.

Twee derden van de respondenten zocht de voorbije maanden niet naar een nieuwe job. Waarom kiezen de sollicitanten voor een andere werkgever? Het salaris is bepalend uiteraard, maar op de tweede plaats prijken de flexibele werkuren. De bedrijfssfeer staat op de derde plaats. Andere drijfveren zijn thuiswerk, vlot woon-werkverkeer, autonomie, jobzekerheid, opleiding, en prestige van het bedrijf dat de laatste plaats bekleedt.

De extralegale voordelen motiveren zeker ook. Zo beschikt meer dan twee derden over een bedrijfswagen, hetzelfde geldt voor de bijkomende pensioenverzekering, de helft ontvangt een onkostenvergoeding en vier op tien werknemers krijgen een bonus. Voor de eerste keer wordt Koning Auto van de troon gestoten als het gaat over redenen om te veranderen van werkgever als een specifiek voordeel zou wegvallen. Nu staat commissie op de eerste plaats, gevolgd door de bedrijfswagen en de pensioenverzekering. Ten slotte is 87% van de respondenten redelijk tot zeer tevreden over de verloning.

De resultaten van deze enquête werden gepresenteerd in Career Guide van Data News (05/04). Wenst u meer enquêteresultaten in detail in te kijken? Neem dan contact met ons op.